Bizottsági Ülések

Napirendi Pontok

Július 6
1. Erdészeti Kódex
L412 / 2020- A 104/2020 számú kormányrendelet jóváhagyásáról szóló, a 46/2008. sz. törvény 36. cikk (6) bekezdésének módosítására vonatkozó törvénytervezet
Kezdeményező: kormány

Cél: Leegyszerűsíteni a többségben vagy teljesen állami tulajdonban levő gazdasági szereplők számára az általuk használt erdőterületek birtokbavételét az állami  Erdészeti Alapból, azáltal, hogy eltörlik az eddig kötelező  kisajátítási procedúra szükségességét.

2. L411 / 2020-törvénytervezet a 102/2020. Sz. Kormányrendelet jóváhagyásáról a villamosenergia-ellátás biztonságát szolgáló intézkedések meghozataláról
Kezdeményező: kormány

Cél: Az ország energiabiztonságával kapcsolatos intézkedéseknek 2020. december 31-ig történő meghosszabbítása, amelyek érvényessége 2020. június 30-án megszűnt.


Július 14
1. L420 / 2020 
Jogalkotási javaslat a villamos energia és földgázról szóló 123/2012-es törvény módosításáról és kiegészítéséről
Kezdeményező: PSD

Cèl: Egy stabilabb és kiszámíthatóbb törvényes háttér biztosítása a piaci szereplők számára.
A módosítás elrendeli, hogy Románia Energiastratégiáját és a 2021-2030 közötti időszakra szóló Integrált Nemzeti Tervét – az Energia és az Éghajlatváltozás területén – ne csak kormányrendelet, hanem parlamenti törvény is szabályozza. A parlamenti törvény az energiapolitikák és rendeletek referenciaalapjává válik, ezáltal stabilitást és kiszámíthatóságot biztosítva a piaci szereplők számára.

2. L28 / 2018- Kanada és az Európai Unió tagállamai között aláírt átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) ratifikálásáról szóló törvénytervezet, amelyet 2016. október 30-án Brüsszelben írtak alá.
Kezdeményező: kormány

Cél:

 • az EU és Kanada közös értékein alapuló partnerség fejlesztése
 • új kereskedelmi és beruházási lehetőségek az EU és Kanada között
 • egyszerűbb és átláthatóbb intézményesített befektetési és jogvita rendezési rendszerek kialakítása,
  mely jobban képviseli a felek érdekeit

Július 28
1. L396 / 2020 – jogalkotási javaslat az idegenforgalmi ágazatban tevékenykedők  ösztönzésére és a járvány okozta gazdasági károk hatásainak csökkentésére
Kezdeményező: PSD

Cél: Olyan intézkedések bevezetése, amelyek elősegítik az idegenforgalmi és turisztikai szektorban tevékenykedők működését és csökkentik a járvány okozta gazdasági károk hatásait

 A projekt biztosítja:

 • a bérekből származó jövedelemadó kifizetésének 3 hónapra való felosztását (szállodai szektorban vagy hasonló funkciójú ágazatokban, ideértve a kemping földterületének bérlését is; étterem és vendéglátást)
 • amennyiben határidőn belül rendezik a kifizetést, illetve fentartják a sürgősségi állapot elejétől létező munkahelyeket a készenléti állapot lejárta utáni 6 hónapig, a törvény 10% -os járulékcsökkentést biztosít azon adófizetők számára, akik nem élnek a 3 hónapos felosztási kedvezménnyel
 • a lakosság költségeinek csökkentése érdekében a turisztikai szolgáltatásokat ÁFA-mentesítik, azaz a végső felhasználói árat 2020 végéig csökkentik a ÁFA bruttó értékével
 • 2020-ra és 2021-re javasoljuk, hogy az állam vállalja át az ajándékutalványok ellenértékét , ami nem haladhatja meg az 1450 RON összeget / alkalmazott
 • Egy voucher-rendszer kialakítása az előrekifizetett turisztikai szolgáltatások ellenértékének visszatérítését elkerülendő
 • Egy olyan program létrehozása, amely ösztönzi a turisztikai beruházásokat , nem meg térítendő támogatással és az ilyen célokra felvett hitelek részleges állami garantálásával (Gyógyfürdők modernizálása és fejlesztése Program)

2. L395 / 2020 – Jogalkotási javaslat az „Innováció és termelés a koronavírus-válsághoz” program létrehozásáról
Kezdeményező: USR

Cél: Egy 15 000 000 lej összegű de minimis program jóváhagyása, olyan egyesületek, alapítványok, akkreditált egyetemek és fejlesztési intézmények részére, amelyek innovatív megoldások révén hozzájárulnak a válságidőszak enyhítéséhez.