PETŐ Sándor-Csaba
Șef birou, coordonator al colaboratorilor din cadrul biroului. Coleg responsabil de Scaunul Odorhei.

HÁRI Nóra
Jurist, coleg responsabil de comisia economică, rela
țiile cu instituțiile publice. 

SZAKÁCS Tibor
Coleg responsabil de Scaunul Gheorgheni.