Novemberi ülések

Rövid frissített összegzés a gazdasági bizottságban megvitatott napirendi pontokról

November 27.

 • L577/2023 – Jogalkotási javaslat az árutőzsdékről szóló 357/2005 törvény módosítására és kiegészítésére

Cél: Az árutőzsdék területén az árutőzsdékről szóló 357/2005 törvény hatálybalépésével keletkezett jogalkotási vákuum betöltése.
Kezdeményező: PSD
Státusz: Jóváhagyó jelentés

 • L384/2018 – Jogalkotási javaslat az 1996. április 30-i 21. sz. versenytörvény módosítására vonatkozóan, amely a 2016. február 29-i 153. számában, Románia Hivatalos Lapjának I. részében jelent meg, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel

Cél: A Versenytanács tagjainak kinevezési feltételeinek és hatáskörének módosítása
Kezdeményező: PSD
Státusz: Jóváhagyó jelentés

 • L633/2023 – Jogalkotási javaslat az egyes közprojektek környezeti hatásvizsgálatáról szóló 292/2018. sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről

Cél: Az illetékes környezetvédelmi hatóság jogot kapjon arra, hogy az urbanisztikai tervek és a kapcsolódó rendeletek alapján végzett elemzést követően eldöntse, hogy szükséges-e bizonyos munkálatok abbahagyása, illetve a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia termelői projektek esetében, amelyeket a proszumerek hajtanak végre, ne kelljen többé megkövetelni az illetékes környezetvédelmi hatóság véleményét.
Kezdeményezés: PSD
Státusz: Elhalasztva

 • L644/2023 – Jogalkotási javaslat a 238/2004. sz. kőolajtörvény módosítására és kiegészítésére

Kezdeményező: AUR
Státusz: Elutasító jelentés

 • L660/2023 – Jogalkotási javaslat az “Alexandru Pesamosca” program végrehajtására vonatkozóan

Kezdeményező: AUR
Státusz: Negatív véleményezés

 • L661/2023 – Jogalkotási javaslat a “Ion Ionescu de la Brad” program végrehajtására vonatkozóan

Kezdeményező: AUR
Státusz: Negatív véleményezés

 

November 21.

 • L609/2023 – Jogalkotási javaslat a biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységek engedélyezéséről és felügyeletéről szóló 237/2015. sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről

Cél: Az információs és kommunikációs technológiai (IKT) kockázatokkal szembeni digitális ellenállósági követelmények meghatározása, amelyeket a biztosítóknak és viszontbiztosítóknak az üzleti tevékenységük során alkalmazniuk kell.
Kezdeményező: Kormány
Státusz: Kedvező véleményezés

 • L614/2023 – Törvénytervezet a 96/2023. sz. sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

Cél: A hulladékgazdálkodás hatékonyabbá tételére, valamint egyes jogi aktusok módosítására és kiegészítésére irányuló intézkedések.
Kezdeményező: Kormány
Státusz: Kedvező véleményezés

 • L627/2023 – Jogalkotási javaslat a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállításáról és szanálásáról szóló 312/2015. sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről, valamint a pénzügyi terület egyes szabályozási aktusainak módosításáról és kiegészítéséről.

Cél: 2014/59/EU irányelv részeinek áttétele, törvényszövegek módosítása
Kezdeményező: Kormány
Státusz: Kedvező véleményezés

 • L629/2023 – Törvénytervezet a 97/2023. sz. sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

Cél: A tengeri területrendezési terv jóváhagyása.
Kezdeményező: Kormány
Státusz: Kedvező véleményezés

 • L630/2023 – Törvénytervezet a 98/2023. sz. sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

Cél: Románia hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát biztosító egyes fiskális-költségvetési intézkedésekről szóló 296/2023. sz. törvény LXIV. cikkének módosítása.
Kezdeményező: Kormány
Státusz: Kezdvező véleményezés

 • L641/2023 – Jogalkotási javaslat a gyümölcstermesztésről szóló 348/2003. sz. törvény módosítására és kiegészítésére

Cél: Jogszabályváltozások a kerítések/épületek előtti diófák és gesztenyefák elhelyezésére vonatkozóan, illetve azon feltételek szabályozása, amelyek mellett a kistermelők saját gyümölcseiket forgalomba hozhatják.
Kezdeményező: AUR
Státusz: Kedvező véleményezés

 • L643/2023 – Jogalkotási javaslat a 85/2003. sz. bányászati törvény módosítására és kiegészítésére

Cél: Az adóterhek áthárítása a Romániában lakóhellyel rendelkező munkavállalókról, vállalkozókról és nyugdíjasokról, román állampolgárokról, akik nem fogyasztják túl a Románia területéről származó (nyers vagy feldolgozott) természeti erőforrásokat, azokra, akik túlfogyasztják azokat, valamint a románok tulajdonában lévő természeti erőforrásokat tartalmazó nyersanyagok vagy késztermékek külföldi részvényeseire és fogyasztóira.
Kezdeményező: AUR
Státusz: Negatív véleményezés

 

November 20.

 • L384/2018 – Jogalkotási javaslat az 1996. április 30-i 21. sz. versenytörvény módosítására vonatkozóan, amely a 2016. február 29-i 153. számában, Románia Hivatalos Lapjának I. részében jelent meg, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel

Cél: A Versenytanács tagjainak kinevezési feltételeinek és hatáskörének módosítása
Kezdeményező: PSD
Státusz: Jóváhagyó jelentés

 

November 14.

 • L577/2023 – Jogalkotási javaslat az árutőzsdékről szóló 357/2005 törvény módosítására és kiegészítésére

Cél: Az árutőzsdék területén az árutőzsdékről szóló 357/2005 törvény hatálybalépésével keletkezett jogalkotási vákuum betöltése.
Kezdeményező: PSD
Státusz: Jóváhagyó jelentés (visszaküldve plénumból kiegészítő jelentésre)

 • L586/2023 – Jogalkotási javaslat a dohánytermékek és a kapcsolódó termékek gyártása, kiszerelése és értékesítése feltételeinek megállapításáról szóló 201/2016. sz. törvény, valamint a dohánytermékek fogyasztása hatásainak megelőzéséről és leküzdéséről szóló 349/2002. sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről

Cél: A gyermekek és fiatalok dohánytermékeknek való kitettségének csökkentése érdekében a javasolt jogszabály kiterjeszti az automatákból történő értékesítés tilalmát és a 18 éven aluliaknak történő értékesítés tilalmát a következőkre: e-cigaretta, cigaretta utántöltő palackok, elektronikus fűtőberendezések.
Kezdeményező: PSD
Státusz: Jóváhagyó jelentés

 • L614/2023 – Törvénytervezet a 96/2023. sz. sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

Cél: A hulladékgazdálkodás hatékonyabbá tételére, valamint egyes jogi aktusok módosítására és kiegészítésére irányuló intézkedések.
Kezdeményező: Kormány
Státusz: Elhalasztva

 • L622/2023 – Jogalkotási javaslat a költségvetési törvénykönyvről szóló 227/2015. sz. törvény kiegészítésére

Cél: 2024. január 1-jétől 3%-os profitadó-, illetve jövedelemadó-visszatérítés biztosítsása azon profitadó-fizetők és kisvállalkozói jövedelemadó-fizetők számára, akik a negyedévente esedékes adót előre fizetik.
Kezdeményező: PNL
Státusz: Kedvező véleményezés

 

November 7.

 • L606/2023 – Törvénytervezet a 89/2023. sz. sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

Cél: A túlzott áremelkedés korlátozása érdekében az ideiglenes intézkedés előírja az olyan alaptermékek esetén, mint az olaj, cukor, liszt, rizs, paradicsompaszta, tejföl, margarin, élesztő, fokhagyma, kukoricaliszt, sertéshús, csirke- vagy marhahús a kereskedelmi árrés korlátozását. A jelenlegi törvénytervezet ezen alapélelmiszerek és mezőgazdasági termékek meghatározását tisztázza.
Kezdeményező: Kormány
Státusz: Kedvező véleményezés

 • L595/2023 – Jogalkotási javaslat az “INVEST-PATRIOT” Országos Finanszírozási Programról

Cél: A program termelési, szolgáltatási és raktározási helyiségek építésére, fejlesztésére és korszerűsítésére ír elő támogatást a helyi kisvállalkozók számára a helyi közigazgatási egységek részéről. A finanszírozási program egy 2.5 milliárd lejes éves költségvetéssel rendelkezne a 2024-2030-as időszakra, melyet a központi költségvetésből biztosítanának.
Kezdeményező: PNL
Státusz: Elhalasztva

 

Október 31.

 • L581/2023 – Törvénytervezet a 84/2023. sz. sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

Cél: A konzultációs és összehangolt reagálási mechanizmus szabályozása az Ukrajnából származó jelentős mennyiségű búza, kukorica, napraforgómag és repcemag esetleges behozatala által okozott helyzet gazdasági és társadalmi következményeinek kezelése érdekében. Ennek értelmében a mezőgazdasági termékek csak „az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek szabad forgalomba bocsátásáról és Románia területén történő felhasználásáról szóló”, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott megállapodás alapján hozhatók be.
Kezdeményező: Kormány
Státusz: Jóváhagyó jelentés

 • L586/2023 – Jogalkotási javaslat a dohánytermékek és a kapcsolódó termékek gyártása, kiszerelése és értékesítése feltételeinek megállapításáról szóló 201/2016. sz. törvény, valamint a dohánytermékek fogyasztása hatásainak megelőzéséről és leküzdéséről szóló 349/2002. sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről.

Cél: A gyermekek és fiatalok dohánytermékeknek való kitettségének csökkentése érdekében a javasolt jogszabály kiterjeszti az automatákból történő értékesítés tilalmát és a 18 éven aluliaknak történő értékesítés tilalmát a következőkre: e-cigaretta, cigaretta utántöltő palackok, elektronikus dohánymelegítő eszközök.
Kezdeményező: PSD
Státusz: Jóváhagyó jelentés

 • L593/2023 – Törvénytervezet a 87/2023. sz. sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

Cél: Azon sürgősségi kormányrendelet pontosítása, a hatékony gyakorlatba ültetése érdekében, amely a vissza nem térítendő külső forrásokból támogatott tanári életpálya-bónusz nyújtását szabályozza a tanári és kisegítő tanári kar számára, valamint szakmai életpálya-bónusz nyújtását az állami oktatásban dolgozó nem tanári kar számára.
Kezdeményező: Kormány
Státusz: Kedvező véleményezés

 • L590/2023 – Jogalkotási javaslat a konzuli tevékenységről szóló 62/2019. sz. törvény módosítására és kiegészítésére

Cél: A konzuli szolgáltatások digitalizáltsági fokának növelése azáltal, hogy a polgárok számára bevezetik a konzuli szolgáltatások online elérésének lehetőségét anélkül, hogy fel kellene keresniük a diplomáciai képviseletet vagy a konzuli képviseletet.
Kezdeményező: PNL, PSD, RMDSZ, USR, AUR
Státusz: Kedvező véleményezés

 

Október 24.

 • L562/2023 – Törvénytervezet a 82/2023. sz. sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

Cél: A romániai szerencsejáték-szervezők licencelési és engedélyezési díjainak emelése.
Kezdeményező: Kormány
Státusz: Jóváhagyó jelentés

 • L557/2023 – Jogalkotási javaslat az energiaitalok fogyasztása által okozott hatások megelőzésére és leküzdésére a lakosság körében

Cél: Az energiaitalok és származékaik kiskorúaknak történő forgalmazásának megtiltása, valamint a fogyasztóknak az energiaitalok és származékaik fogyasztásának egészségre gyakorolt hatásairól szóló tájékoztatási és oktatási tevékenységek bevezetése. Tilossá válik az energiaitalok és származékaik 18 éven aluliaknak történő forgalmazása vagy ingyen kínálása, beleértve az online és/vagy egyéb távértékesítési módszereket is, valamint tilossá válik az energiaitalok és származékaik automatákon keresztül történő forgalmazása.
Kezdeményező: PNL
Státusz: Jóváhagyó jelentés

 • L512/2023 – Jogalkotási javaslat az élelmiszereken egyes választható megkülönböztető jelzések használatáról

Cél: A hazai élelmiszerek címkézésén, kiszerelésén vagy reklámozásán szereplő egyes megkülönböztető információk használatára vonatkozó feltételek megállapítása. Ennek értelmében a „hazai termék” megnevezés vagy bármilyen más jellegű hazai eredetre vonatkozó jelzés csak akkor tüntethető fel a termékeken, ha ezek romániai nyersanyagból Romániában készültek, illetve minden termelési folyamat Romániában zajlott le.
Kezdeményező: RMDSZ
Státusz: Jóváhagyó jelentés

 • L580/2023 – Törvénytervezet a 83/2023. sz. sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

Cél: Elektronikus szociális utalványok biztosítása a hátrányos helyzetű óvodás, általános és középiskolás gyermekek oktatási támogatására. Ennek értelmében 410000 gyermek részesülne egy egyszeri, minden tanévben biztosított 500 lej értékű utalványban.
Kezdeményező: Kormány
Státusz: Kedvező véleményezés

 • L582/2023 – Törvénytervezet a 85/2023. sz. sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

Cél: a Romániának juttatott, a közös agrárpolitikához kapcsolódó, vissza nem térítendő európai alapok, valamint a 2023-2027-es programozási időszakban a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv 2023-2027-ben szereplő beavatkozások végrehajtásához az állami költségvetésből származó források megfelelő pénzügyi kezeléséhez szükséges nemzeti jogszabályi keret létrehozása.
Kezdeményező: Kormány
Státusz: Kedvező véleményezés

 • L221/2023 – Törvénytervezet a 46/2021. sz. sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

Kezdeményező: Románia Elnöke – felülvizsgálati kérés
Státusz: Elhalasztva