A hét fontos gazdasági döntései

10 százalékos kedvezményben részesülnek az időben fizető vállalkozások , illetve nem kell kamatos kamatot fizetni!

I. A gazdaságot támogató intézkedések mellett szavazott az RMDSZ

Döntőházként szavazta meg a parlament azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely azokat a vállalkozásokat támogatja, akik időben befizetik a jövedelemadójukat az államnak. A sürgősségi kormányrendeletet elfogadó törvény parlamenti vitáján az RMDSZ frakcióvezetője Benedek Zakariás ismertette a Szövetség álláspontját.

A törvényhozó elmondta, hogy az RMDSZ már márciusban eljuttatott egy gazdasági intézkedéscsomag-javaslatot a kormánynak járványidőben súlyosan érintett cégek támogatása érdekében, azonban erről a javaslatról nem sikerült érdemben beszélni a kormánnyal.A ma elfogadott törvény szerint 10 százalékos kedvezményben részesülnek azok a vállalkozások, amelyek időben fizetik be az államnak a jövedelemadójukat. Az RMDSZ megszavazta ezt a törvényt.

II.RMDSZ: minden halasztást igénylő hitelező mentesül a kamatos kamat befizetése alól

RMDSZ-javaslatra úgy módosította a parlament a sürgősségi kormányrendeletet elfogadó jogszabályt, hogy senkinek se kelljen kamatos kamatot fizetnie a sürgősségi állapot alatt elhalasztott hitelekre. A sürgősségi kormányrendelet számos hátrányos előírást tartalmazott, amelyeket a parlament kijavított. Így sikerült eltörölni azt az előírást, amely értelmében kamatos kamat befizetésére kötelezték volna a halasztást kérő személyeket arra az időszakra, amelyre halasztás igényelt.

Benedek Zakariás, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője elmondta, hogy a Szövetség törvényhozói mind a szenátusban, mind pedig a képviselőházban azt az elvet tartották szem előtt, hogy a járványidőszakban az államnak az állampolgárok érdekei szerint kell cselekednie, nem pedig a bankok profitját védeni:

„tekintettel a járványügyi helyzet okozta gazdasági válságra és a nem ismert következményekre, meggyőződésem, hogy a kormány sürgősségi rendelete nem segíti azokat a jóhiszemű állampolgárokat, akik törlesztőrészletük halasztását kérték, hiszen a halasztási időre a bank kamatot számolt a be nem fizetett összegekre. Amennyiben egy hiteles a befizetési időszak elején van, a törlesztőrészeltének 80-90 százaléka kamatból áll, így gyakorlatilag a halasztási periódusra is felszámolja a bank a kamatot, amit majd utólag a törlesztőrészlet megemelésével fizettetne vissza a hitelezővel a bank. Az RMDSZ megakadályozta ezt: a bankok nem számolhatnak kamatos kamatot az elhalasztott befizetésekre.”

Az RMDSZ módosító javaslatát minden politikai párt megszavazta, így bekerült a sürgősségi kormányrendeletet törvénybe emelő jogszabályba. A törvény az államelnöki kihirdetést követően lép érvénybe.