30/2020 számú sürgősségi kormányrendelet aktualizált formája,

amely tartalmazza a 32/2020 számú sürgősségi kormányrendelet által hozott módosításokat is. A 30/2020 számú sürgősségi kormányrendelet XI. cikke szerint, ahogyan a 32/2020 számú sürgősségi kormányrendelet által módosításra került,
a szükségállapot ideje alatt, azon munkaszerződések esetében, amelyek felfüggesztésre kerültek a COVID-19 által okozott következmények miatt, az alkalmazottak a munkabérük 75%-nak kifizetésében részesülnek, amelyet az állam a munkanélküliség kockázatát fedező költségvetésből biztosít, és amely nem lehet több, mint 75%-a a bruttó átlagbérnek.

Ebben részesülnek minden olyan munkaadó alkalmazottai, melyek lecsökkentik vagy ideiglenesen megszüntetik teljesen vagy részlegesen a tevékenységüket a COVID-19 által okozott következmények miatt.

A XI. cikk 8. bekezdése alapján a felfüggesztett munkaszerződések esetében az Adótörvénykönyv 2205 cikkének megfelelően nem kell munkabiztosítási hozzájárulást (contribuția asigurătorie pentru muncă) fizetni. A XI. cikk 4. bekezdése szerint a fent említett jövedelem utáni kötelező társadalombiztosítási járulékok és adók fizetése kötelező.
Annak érdekében, hogy a fentebb említett rendelkezések alkalmazása érthetőbb legyen, csatolva találják a 30/2020 számú sürgősségi kormányrendelet aktualizált formáját, amely tartalmazza a 32/2020 számú sürgősségi kormányrendelet által hozott módosításokat is.

Ami az ÁFA befizetését illeti, a 29/2020 számú kormányrendeletet jóváhagyó törvényhez, amelyet a gazdasági bizottságban is tárgyaltunk, egy olyan módosító javaslatot kezdeményeztem, amely értelmében a 2020 február-április közötti ÁFA befizetési határideje meghosszabbodik 2020. október 25-ig, vagy egy későbbi időpontig, amelyet a Kormány határozattal szabna meg.

A módosító javaslatomat a szakbizottság megszavazta, így következő lépésben a Szenátus plénuma fog erről dönteni.

Ordonanță de urgență nr-30-2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru stabilirea unor măsuri in domeniul protecției sociale in contextul situației epidemiologice deter https://tinyurl.com/qpp3vrl